Garantiitingimused

Garantii Kestus
Isikupärastatud kõrvatroppidele kehtib garantii kogu 2-aastase garantiiperioodi vältel.
Garantii Hõlmab
Garantii hõlmab tootmisdefekte ja materjalide vigu.
Garantii kehtib kõrvatroppide tavapärase kasutamise korral vastavalt toote kasutusjuhendile.
Garantii Ei Hõlma
Kahjustusi, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest, hooletusest, õnnetustest või ebatavalisest kulumisest, ei hõlma garantii.
Garantii ei kata muutusi või kahjustusi, mis on tingitud kõrvatroppide muutmisest või parandamisest ilma meie loata.
Kahjustusi, mis on tingitud kokkupuutest vedelike, kemikaalide või kuumusega, mis ei vasta toote spetsifikatsioonidele, ei hõlma garantii.
Kõrvakuju Muutumine
Palun arvestage, et toode vastab teie kõrvakujule skaneerimise hetkel. Kui teie kõrvakuju muutub näiteks kehakaalu tõusu või muude füüsiliste muutuste tõttu, võib toote muutuda vähem mugavaks kõrvas. Kõrvakuju võib kiirelt muutuda lastel kasvamise ajal ja täiskasvanutel võib kõrvakuju lihtsalt aja jooksul (5 aasta jooksul) muutuda. Garantii ei kata selliseid muutusi kõrvakujus ega sellest tulenevaid ebamugavusi.
Tellimuse Tühistamine
On oluline teada, et isikupärastatud kõrvatroppide tootmine toimub iga kliendi tellimuse alusel. Kui tellimus on juba väljastatud ja toode on tootmises, ei saa tellimust enam tühistada.