Isikuandmete töötlemine

ScanAuris veebikeskonnas on veebilehe külastajal võimalik kontakti võtta ScanAuris esindajatega. See tegevus aga hõlmab endas isikuandmete käitlemist kuna kõrvatroppide loomiseks vajaliku teenuse osutamiseks on vaja kokku leppida mõlemale osapoolele sobiv aeg.

Et lihtsustada veebilehe külastajaga suhtlust, küsib ScanAuris järgnevaid kontaktandmeid, mida käsitleme kui Sinu isikuandmeid:

ScanAuris veebikeskkonda sisestatud isikuandmed jäävad süsteemi andmebaasi kolmekümneks päevaks, peale mida kustutab veebikeskkonna süsteem need andmed automaatselt. Sisestatud isikuandmetele saavad ligi vaid ScanAuris esindajad, kelle töö on vastu võtta külastaja päring ning selle alusel luua kahepoolne ajaline kokkulepe teenuse osutamiseks. Kui külastajast saab ScanAuris klient, ehk teenus on osutatud ja klient on raha tasunud, siis ScanAuris esindaja eemaldab kliendi kirje veebikeskkonna andmebaasist ja tutvustab klienti edasiste andmetöötlus protsessidega.

ScanAuris ei edasta veebikeskkonda sisestatud andmeid kolmandatele osapooltele.

Kliendil on võimalik saata kiri e-posti aadressile info@scanauris.ee , et pärida enda poolt sisestatud isikuandmeid või, et edastada soov oma isikuandmete kustutamiseks enne tähtaegselt. Isikuandmete päringu puhul otsib ScanAuris esindaja kliendi poolt saadetud kirje välja ning edastab selle inimloetaval kujul kliendile vastusena info@scanauris.ee e-posti aadressile saadetud päringule.